Често задавани въпроси

Какво е LegitSign?

- Legit Sign е платформа за електронно подписване и обмяна на документи. През системата можете да създадете свой личен отдалечен усъвършенстван електронен подпис или да създадете фирмен такъв.

Какво е електронен подпис?

- Съгласно определението на eIDAS електронният подпис представлява данни в електронна форма, които се добавят към други данни и които се използват от титуляра на електронния подпис, за да се подписва. На практика, усъвършенстваните подписи на Legit Sign представляват електронни данни, които: 1. са свързани по уникален начин с титуляра на подписа; и 2. могат да идентифицират титуляра на подписа с висока степен на достоверност.

Валидни ли са подписите издадени през LegitSign?

- ДА! Подписването с подписите на Legit Sign е напълно валидно и може да се използва във всяка практическа ситуация. Електронните подписи на Legit Sign имат пълна правна валидност и изявленията, върху които са поставени, се ползват с абсолютна обвързваща сила.

Какви документи мога да подписвам през Legit Sign?

- В Legit Sign могат да се подписват всякакви документи от гражданския и търговския оборот. Например Договор за наем, Договор за заем, Предварителен договор, Договор за покупко-продажба, Декларация и други.

Защо е необходимо да снимам личнатата си карта при регистрация в Legit Sign?

- Заснемането на личната карта на всеки потребител в Legit Sign е част от процеса по отдалечена идентификация. За нас е от особена важност да можем да гарантираме на потребителите кой е техният контрагент и с кого влизат в отношения. За да можем да дадем такава гаранция е нужно процедурата по идентификация да бъде достатъчно сигурна и за тази цел използваме специален софтуер за проверка на самоличността. Софтуерът проверява идентичността чрез liveness check и валидност на личен документ.

Къде се съхраняват личните ми данни и документи и колко са защитени?

- Legit Sign e в пълно съответствие с правилата за защита на личните данни (GDPR) и предвидените правила за доставчик на удостоверителни услуги по смисъла на eIDAS. Всички данни на потребителите се съхраняват на наши сървъри, само в рамките на ЕС. В определени ситуации можем да използваме хостинг услуги на трети компании. В Legit Sign се събират лични данни за титуляра на електронния подпис само доколкото са необходими за издаването и поддържането на базисните удостоверения. Събраните лични данни могат и се използват само и единствено за тази дейност. Лични данни се събират само от лицата, за които се отнасят или с тяхното изрично съгласие.

Системата не ме верифицира успешно? Какви са причините?

- Причините могат да бъдат от различно естество. Обикновено поради недостатъчна светлина при снимките на личните документи или прекомерно движение при "живата" проверка. При всеки от случаите, системата ще ви уведоми какъв е проблемът, за да можете да го отстраните.

Как да мина през етапа на верифициране?

- Това е лесно! Просто следвайте нaсоките в системата и само за няколко минути ще можете да завършите процеса, за да създадете своя Legit Sign подпис.

Мога ли да изтрия личните си данни от Legit Sign?

- В Legit Sign ценим високо личните данни на нашите клиенти. Затова сме разработили алгоритми, по които можете лесно да ги управлявате и осъвременявате. Имате пълното право да поискате заличаване на вашите лични данни и изтриване на профила ви в системата. При подадена заявка към нас, ние имаме задължението да извършим съответните действия.

Какъв вид са вашите подписи?

- През Legit Sign се създават отдалечени усъвършенствани електронни подписи за физически и юридическо лица. Електронните подписи, създадени през Legit Sign отговарят на всички правни и технологични изисквания според приложимото национално (ЗЕДЕУУ) и европейско законодателство (eIDAS).

Как мога да докажа валидността на вашите подписи пред мои контрагенти и клиенти?

- Поради своята цифрова същност, електронните подписи могат да бъдат валидирани. Това е процедура, при която всеки може да провери данните за вида електронен подпис, неговия автор, титуляр, както и дали по документа са направени промени след подписването. За да валидирате документ от Legit Sign можете да посетите официалния портал на Държавна агенция “Електронно управление” на следния адрес https://evalidation.egov.bg/Validation/DigitalSignature, където ще можете да проверите всички данни за съответния документ. В резултата на валидацията се генерират данни за положените подписи, техните автори и титуляри, интегритета на документа, валидност на подписа и други системни данни. Също така се посочва и от кой доставчик на удостоверителни услуги е заверен подписа.

Мога ли да подавам данъчни декларации към НАП през Legit Sign?

- Очакваме това да стане възможно скоро. Към момента НАП приемат документи, които са подписани само с квалифициран електронен подпис.

Подписаните от мен документи валидни ли са в чужбина?

- Да, абсолютно! Електронните подписи на Legit Sign имат пълна правна валидност и изявленията, върху които са поставени, се ползват с абсолютна обвързваща сила. Нашите подписи са съобразени с европейското законодателство (eIDAS) и тъй като отговарят на всички налични стандарти, те са валидни в целия свят.

Има ли опасност при кражба на профилът ми, някой да подписва вместо мен?

- Регистрацията в системата на Legit Sign се случва посредством първоначална валидация и автентикация с личен документ и 'жива' проверка. Всяко следващо влизане в системата се осъществява чрез двуфакторна автентикация, което значително минимизира риска от кражбата на профил. Що се отнася до подписването на документи, за да бъде осъществено такова, системата си служи със сложни алгоритми и генерира уникален еднократен код в реално време, до който само идентифициран потребител има достъп. Повишената сигурност е един от основните фокуси на Legit Sign и можем да ви уверим, че екипът ни работи ежедневно в посока на подобряване на всички процеси свързани със сигурността.

За какво се използват личните данни от картата ми?

- Данните от вашата лична карта се използват само и единствено за целите на отдалечената идентификация при създаването на вашия профил в Legit Sign. Това е необходимо, за да създадем сигурност в отношенията между хората и да гарантираме идентичността на лицата, между които се подписва документа.

Как мога да съм сигурен във валидността на идентичността на участниците в документ?

- Всеки потребител, който е участник в документ и не е регистриран в системата, ще има достъп до него след като премине през първоначалната валидация и автентикация с личен документ и 'жива' проверка. Ако потребителят има профил в системата, то той вече е валидирал идентичността си и може да види и подпише документа.

Как мога да съм сигурен, че само участниците в документа имат достъп до него?

- За Legit Sign сигурността е от първостепенна важност. Системата разполага с изключително добра архитектура, която гарантира достъп до документите само и единствено на лицата, които имат действия по тях. Разбира се, потребителите също имат отговорност да пазят своите данни и устройства от кибер атаки, за да предпазят и документацията си.

Мога ли да използвам системата на мобилно устройство?

- Legit Sign е web приложение. Т.е. това е система, която е достъпна свободно през интернет. Ако разполагате с компютър или smart устройство, вие можете да използвате Legit Sign от всяка точка на света.

Мога ли да добавя участник в документ, който не е регистриран в системата?

- Разбира се! Когато започвате процеса на подписване, вие можете да добавяте други участници в подписването без ограничение. Достатъчно е само да посочите техен валиден имейл адрес. Системата ще разпознае лицата с вече съществуващи профили и ще изпрати покани за присъединяване към тези, които все още нямат такива. Така, само след няколко минути, новопоканените лица ще могат да подпишат валидно своите документи.

В какъв формат трябва да са документите?

- В Legit Sign се поддържат документи в .pdf формат, с размер до 10 MB за всеки отделен документ. Ако имате нужда от други формати, пишете ни на [email protected] и ще намерим решение заедно.